Hợp đồng điện tử có hiệu lực khi nào? Giải đáp thắc mắc 2024

Ngày đăng: 10:04 - 17/04/2024 Lượt xem: 1495 Cỡ chữ

Hợp đồng điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí so với hợp đồng truyền thống. Hợp đồng điện tử có hiệu lực khi nào? Những điều quan trọng cần biết về hợp đồng điện tử là gì? Cùng đi tìm câu trả lời ngay trong bài viết dưới đây!


1. Hợp đồng điện tử có hiệu lực khi nào?

Theo quy định, hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý như hợp đồng thông thường, được pháp luật bảo vệ. Khoản 1, Điều 401, Bộ luật dân sự 2015 nêu rõ, hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác liên quan đến thời điểm áp dụng. Hợp đồng điện tử có hiệu lực khi nào ?

Do đó, hợp đồng điện tử có hiệu lực chính thức từ thời điểm giao kết. Hiện nay, có 3 thời điểm xác định hợp đồng điện tử có hiệu lực: 

 • Thời điểm giao kết hợp đồng

 • Thời điểm do các bên tự thỏa thuận

 • Thời điểm có hiệu lực do pháp luật quy định

1.1. Thời điểm giao kết hợp đồng

Thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm các bên trong hợp đồng thống nhất với nhau về toàn bộ nội dung có trong hợp đồng. Đây là thời điểm hợp đồng có hiệu lực và các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản đã thỏa thuận.


Ví dụ: Công ty TNHH A ký với Công ty Cổ phần B hợp đồng cung cấp dịch vụ qua mạng. Hợp đồng điện tử có hiệu lực tại thời điểm 2 bên xác lập được ý chí chung về nội dung hợp đồng, cụ thể là thời điểm công ty TNHH A chấp nhận đề nghị cung cấp dịch vụ của Công ty Cổ phần B. 

>>> Xem thêm: Phần mềm hợp đồng điện tử


1.2. Thời điểm các bên tự thỏa thuận

Các bên có thể tự thống nhất về thời điểm hợp đồng điện tử có hiệu lực, có thể là trước, sau hoặc trùng với thời điểm hợp đồng được ký kết. 

Ví dụ: Tiếp tục ví dụ trên, Công ty A và công ty B ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ qua mạng dưới hình thức hợp đồng điện tử và thống nhất thời điểm hợp đồng có hiệu lực vào ngày 25/3/2024 . Như vậy, kể từ ngày 25/3/2024, hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực, bất kể thời điểm giao kết hợp đồng là trước hoặc sau ngày 25/3/2024. 


1.3 Thời điểm do pháp luật quy định

Trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật sẽ quy định cụ thể thời điểm hợp đồng điện tử chính thức có hiệu lực. Các bên tham gia hợp đồng cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý. 


 • 2. Điều kiện để hợp đồng điện tử có hiệu lực là gì?

2.1. Nội dung không phạm pháp

 • Các điều khoản trong hợp đồng cần rõ ràng, cụ thể, không được trái với pháp luật và đạo đức xã hội. 

 • Nội dung không được trái với mục đích và ý chí của các bên tham gia. 

2.2. Chủ thể tham gia

Chủ thể tham gia ký kết hợp đồng điện tử phải hợp pháp và có năng lực hành vi dân sự. 

 • Tính hợp pháp:

Hợp đồng hợp pháp không trái với quy định của pháp luật. Đối với cá nhân, cần có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự. Đối với pháp nhân, tổ chức cần đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 74, Bộ luật dân sự năm 2015. 

 • Năng lực hành vi dân sự:

Là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. Năng lực của cá nhân xác định theo độ tuổi, trong khi năng lực hành vi dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo quy định tại Điều 86, Bộ luật Dân sự 2015. Điều kiện để hợp đồng điện tử có hiệu lực là gì?

2.3. Người ký kết tự nguyện, bình đẳng

Người tham gia ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, không bị ép buộc, cưỡng bức, đe dọa… 


2.4. Đối tượng thực hiện hợp đồng không bị cấm 

Theo quy định tại Điều 123, Bộ luật dân sự năm 2015, đối tượng thực hiện hợp đồng không bị pháp luật nghiêm cấm, bao gồm: Các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, và các hành vi vi phạm đạo đức xã hội. 


2.5. Hình thức hợp đồng

Hình thức của hợp đồng điện tử không bắt buộc theo khuôn mẫu cụ thể nào. Tuy nhiên, hình thức của hợp đồng điện tử cần đáp ứng theo một số yêu cầu sau: 

 • Thể hiện bằng thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu được tạo ra, lưu trữ, truyền hoặc nhận bằng phương tiện điện tử. 

 • Được xác lập giữa các bên tham gia giao dịch.

 • Có giá trị pháp lý. 


Tóm lại, hợp đồng điện tử có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện về chủ thể, nội dung, hình thức và thời điểm giao kết theo quy định của pháp luật. Việc xác định thời điểm hợp đồng điện tử có hiệu lực rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Hy vọng Thái Sơn đã cung cấp thông tin hữu ích cho quý độc giả.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục