Phiếu giao nhận hồ sơ 607: cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

Ngày đăng: 15:17 - 24/04/2024 Lượt xem: 1775 Cỡ chữ

Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH 607 là thành phần hồ sơ quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội. Theo đó, cá nhân và đơn vị tổng hợp thông tin, ghi chính xác, đầy đủ nội dung theo yêu cầu tại phiếu giao nhận hồ sơ khi muốn cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng.

Phiếu giao nhận hồ sơ 607: cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng.

1. Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH sử dụng trong trường hợp nào?

Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH là mẫu dùng trong trường hợp sổ BHXH bị mất, rách, hỏng cần xin cấp lại. Mẫu 607 ban hành kèm theo Thông báo 2123/TB-BHXH 2017 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ giấy theo cơ chế một cửa của cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh. 

Lưu ý: 

Người nộp liệt kê ra đầy đủ các giấy tờ đã chuẩn bị để xin cấp lại sổ BHXH do mất, bị hỏng tương ứng với trường hợp của mình như: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT; phụ lục thành viên gia đình; giấy xác nhận quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH liên quan; giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú…


Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 607

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo tờ khai tham gia điều chỉnh BHXH, BHYT. Người làm hồ sơ lưu ý bổ sưng và ghi đầy đủ thông tin tại phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định.


Mẫu TK1-TS: kèm theo phiếu giao nhận hồ sơ 607.


2. Thủ tục nộp hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất hỏng kèm phiếu giao nhận hồ sơ 607

Sau khi xác định được mẫu hồ sơ phù hợp, cá nhân, đơn vị làm thủ tục nộp hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH được nộp cùng phiếu giao nhận hồ sơ 607.

2.1 Chuẩn bị hồ sơ cấp lại sổ BHXH 

Hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH gồm các giấy tờ sau đây:

 • Đơn trình báo mất sổ BHXH có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

 • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (theo mẫu số 06/SBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

 • Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú.

 • Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH liên quan

 • Tờ khai cấp sổ (nếu đã bị mất người nộp cần liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y).

 • Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).

Thành phần hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng.

2.2 Ba bước làm thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất hỏng

Người làm hồ sơ thực hiện 3 bước làm thủ tục xin cấp lại sổ BHXH như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Người đang làm việc trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nộp hồ sơ thông qua đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia.

 • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện nơi thuận tiện (trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh).

Bước 2: Chờ giải quyết

Sau khi nộp hồ sơ, người nộp sẽ chờ cơ quan BHXH xem xét giải quyết:

 • Trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc hoặc xác minh thông tin cá nhân thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, cơ quan BHXH nơi giải quyết hồ sơ phải thông báo cho người lao động/đơn vị biết.

 • Trường hợp sổ BHXH chưa hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH thì người lao động bổ sung thêm các loại giấy tờ (bản photo) cần thiết khác như: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác và kê khai đầy đủ thông tin vào Mẫu TK1-TS để làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH. 

Bước 3: Nhận kết quả

Đối với cá nhân đến tại cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ:

 • Người nộp xuất trình CCCD hoặc CMND để đối chiếu nhận kết quả. 

 • Trường hợp nhận thay thì người nhận cung cấp giấy uỷ quyền theo đúng quy định kèm bản chính CMND hoặc CCCD để đối chiếu.

Đối với đơn vị:

 • Kết quả giải quyết sẽ được chuyển về đơn vị theo địa chỉ đăng ký, hoặc thông thông qua đường bưu điện.

Trên đây là thông tin về phiếu giao nhận hồ sơ 607: cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng. Người lao động và đơn vị lưu ý để quá trình làm thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng được thuận lợi và nhanh chóng.

Thu Hương

Tin tức cùng chuyên mục