Chuỗi cửa hàng Wrap & Roll triển khai thành công phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice

Ngày đăng: 16:41 - 09/11/2016 Lượt xem: 13094 Cỡ chữ

Chuỗi nhà hàng Warp & Roll với 16 nhà hàng xuất hóa đơn số lượng lớn mỗi ngày. Với việc xuất hóa đơn nhanh chóng, doanh nghiệp muốn làm hài lòng khách hàng không chỉ về chất lượng món ăn mà còn cả tiết kiệm thời gian và sự tiện lợi khi lấy hóa đơn.

Chuỗi cửa hàng Wrap & Roll triển khai thành công phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice

Chuỗi nhà hàng Wrap & Roll triển khai thành công phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice

Doanh nghiệp hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng với các máy trạm POS đặt ở các quầy thu ngân. Bài toán đặt ra cho đội ngũ kỹ sư của Thái Sơn là phải kết nối dữ liệu được với các máy POS để trao đổi thông tin và cập nhật vào hệ thống E-Invoice.

E-Invoice kết nối với phần mềm bán hàng POS, giúp cho doanh nghiệp không phải thay đổi nhiều về quy trình bán và quản lý hiện tại. Thu ngân vẫn bán hàng trên phần mềm bán hàng quản lý như quy trình đã sẵn có, E-Invoice sẽ sử dụng toàn bộ thông tin về khách hàng và hóa đơn trên hệ thống bán hàng đang sử dụng để xuất hóa đơn cho khách hàng giúp thu ngân tiết kiệm thời gian nhập thông tin còn khách hàng lấy được hóa đơn nhanh chóng.

Chuỗi cửa hàng Wrap & Roll triển khai thành công phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice

Mô hình triển khai hóa đơn điện tử cho chuỗi nhà hàng

Về quy trình văn phòng sẽ thực hiện khởi tạo phát hành mẫu hóa đơn, phân bổ hóa đơn cho từng cửa hàng, chi nhánh. Dưới cửa hàng sẽ có chức năng lấy mẫu hóa đơn từ văn phòng về.

Một số chức năng quản lý tiện ích:

  • Mỗi chi nhánh, cửa hàng sẽ tự động xuất hóa đơn cuối ngày phần mềm sẽ tự động chuyển dữ liệu về văn phòng kiểm tra đối soát.
  • Mỗi ngày sẽ có 2 hóa đơn dữ trù cho văn phòng xuất hóa đơn.
  • Có chức năng gộp hóa đơn khi khách thực hiện gộp nhiều bill vào 1 hóa đơn.
  • Văn phòng sẽ lấy được báo cáo sử dụng hóa đơn của từ cửa hàng

Nguồn: Einvoice.vn

Kinh nghiệm triển khai khác